ANBI gegevens

ANBI gegevens

Statutaire naam: Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië
KvK nummer: 41032141
RSIN / fiscaal nummer: 805195464

Contactgegevens

Postadres:
Frans Wolterstraat 9
5961 DV Horst

Telefoonnummer: 06 166 828 53
E-mailadres: info@bunaziua.nl
Website: https://www.bunaziua.nl
IBAN: NL74 RABO 0380 3288 36

Fiscaal

De stichting Bună Ziua Kinderen in Roemenië wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Beloningsbeleid

Er is geen enkele beloning voor bestuursleden en leden van de ondersteuningsgroep.