Welkom op de website van Bună Ziua kinderen in Roemenië!

Goedendag I Bună Ziua

Bună Ziua kinderen in Roemenië is in 1996 opgericht om structurele hulp te bieden aan kinderen in de Roemeense kindertehuizen in de regio Vaslui, Roemeens Moldavië. In de beginjaren werkten Nederlandse projectmedewerkers in diverse kindertehuizen. Eerst alleen, later zij aan zij met Roemeense projectmedewerkers wat mogelijk werd door de oprichting van de Roemeense dochterstichting Bună Ziua copii din România in 1999.

Bună Ziua kinderen in Roemenië heeft zich geleidelijk teruggetrokken uit de directe uitvoering van projecten. Bună Ziua copii din România werkt al jaren zelfstandig en geeft aan welke inhoudelijke en organisatorische ondersteuning zij nodig heeft. Het bestuur van Bună Ziua Nederland ondersteunt waar nodig en kan daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring van leden uit de ondersteuningsgroep. Bună Ziua copii din România ondersteunt al meer dan 20 jaar kinderen, jongeren én hun familie. Daarnaast bieden zij therapie voor kinderen en hun ouders in het “Therapeutisch Centrum voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum”.

Sinds eind februari 2022, direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, vangen wij op ons eigen terrein gevluchte kinderen en hun familieleden op, bieden onderdak en psychosociale ondersteuning.

Trauma Support Ukraine – een samenwerking tussen Trauma Company, Sounds of Change en Safe & Sound – heeft ons geschoold  op het gebied van trauma-sensitieve begeleiding. Daarnaast mogen we melden dat wij zijn getraind in TeamUp. UNICEF Nederland, Save the Children en War Child hebben hun ervaring en expertise gebundeld in dit programma dat met gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten psychosociale steun biedt aan kinderen getroffen door conflict.

November 2024 bestaat de Roemeense dochterorganisatie Bună Ziua copii din România 25  jaar. Een impressie van de festiviteiten rondom deze mijlpaal is te vinden onder onze nieuwsberichten en op onze socials. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie (ook in het Nederlands) is te vinden op: www.bunaziuacopii.ro