Welkom op de website van

Bună Ziua kinderen in Roemenië!

Goedendag I Bună Ziua

Bună Ziua kinderen in Roemenië is in 1996 opgericht om structurele hulp te bieden aan kinderen in de Roemeense kindertehuizen in de regio Vaslui, Roemeens Moldavië. In de beginjaren werkten Nederlandse projectmedewerkers in diverse kindertehuizen. Eerst alleen, later zij aan zij met Roemeense projectmedewerkers wat mogelijk werd door de oprichting van de Roemeense dochterstichting Bună Ziua copii din România in 1999.

Bună Ziua kinderen in Roemenië heeft zich geleidelijk teruggetrokken uit de directe uitvoering van projecten. Bună Ziua copii din România werkt al jaren zelfstandig en geeft aan welke inhoudelijke en organisatorische ondersteuning zij nodig heeft. Het bestuur van Bună Ziua Nederland ondersteunt waar nodig en kan daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring van leden uit de ondersteuningsgroep. Bună Ziua copii din România ondersteunt al meer dan 20 jaar kinderen, jongeren én hun familie. Daarnaast bieden zij therapie voor kinderen en hun ouders in het “Therapeutisch Centrum voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum”.

Meer informatie (ook in het Nederlands) is te vinden op: www.bunaziuacopii.ro

Bună Ziua kinderen in Roemenië bestaat 25 jaar!

Een mijlpaal die we niet zomaar voorbij laten gaan. Op social media (LinkedIn & facebook) vertellen wij komende maanden ons verhaal over de afgelopen 25 jaar en blikken vooruit op de toekomst.

Schrijft u mee aan ons verhaal? Wij dagen u uit om een van de 1000 donateurs te worden die in ons jubileumjaar 25 euro doneert.

Door de corona-pandemie is het moeilijk te voorspellen óf en welke activiteiten tijdens dit feestelijke jaar kunnen doorgaan. Wat zou het leuk zijn om oud vrijwilligers tijdens die activiteiten te ontmoeten. Daarom komen wij graag in contact met iedereen die zich, op welke wijze dan ook, vrijwillig heeft ingezet voor onze stichting. U kunt uw contactgegeven doorgeven via info@bunaziua.nl 

Artikel Tubantia Bună Ziua Nederland 25 jaar

Bună Ziua Roemenië 20 jaar

Op een warme dag in juni 1999 komen in een zaaltje in het centrum van Bârlad 10 Roemeense toekomstige leden en enkele Nederlanders samen om de intentieverklaring te tekenen voor de oprichting van een “non governemental organisation”. Deze rechtsgeldige stichting in Roemenië is nodig om de projecten, gefinancierd vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken, verder vorm te geven. Doel van deze subsidie is het ondersteunen van de verschillende kindertehuizen in de regio Bârlad bij het invoeren van de nieuwe kinderbeschermingswetgeving.

Een feestelijke dag, omdat met deze oprichtingsbijeenkomst de laatste stap naar een rechtsgeldige stichting werd gezet, maar ook een verdrietige dag, omdat de Roemeense personeelsleden en de Nederlandse projectmedewerkers, werkzaam in het kindertehuis in Bârlad, die dag afscheid moesten nemen van Elena, een klein dapper 7-jarig meisje dat overleed aan de gevolgen van aids. Christel Visser, toenmalig projectmanager én oprichter van Bună Ziua kinderen in Roemenië, sprak de wens uit dat Bună Ziua copii din România iets van de kracht van Elena zou mogen ontvangen…

Ruim 5 maanden later, op 22 november 1999 zal Bună Ziua copii din România officieel het levenslicht zien.

Nu, ruim 20 later, is Bună Ziua niet weer weg te denken uit Bârlad en wijde omgeving.
Daar waar het in het begin met name de kinderen uit de tehuizen waren die kennis maakten met Bună Ziua, zijn de projecten meer en meer uitgebreid naar kinderen in het algemeen. Ouders werden daarbij betrokken en – geheel nieuw voor Roemenië – er werden vrijwilligers ingezet om projecten en evenementen te begeleiden.
Inmiddels staat Bună Ziua ook bekend om haar centrum voor kinderen met autisme.

Het 20-jarig bestaan zou feestelijk gevierd worden met als hoogtepunt een jubileumfeest met Roemeense en Nederlandse gasten. Helaas moest dit door corona tot nader order worden uitgesteld.