Welkom op de website van Bună Ziua kinderen in Roemenië!

Goedendag I Bună Ziua

Bună Ziua kinderen in Roemenië is in 1996 opgericht om structurele hulp te bieden aan kinderen in de Roemeense kindertehuizen in de regio Vaslui, Roemeens Moldavië. In de beginjaren werkten Nederlandse projectmedewerkers in diverse kindertehuizen. Eerst alleen, later zij aan zij met Roemeense projectmedewerkers wat mogelijk werd door de oprichting van de Roemeense dochterstichting Bună Ziua copii din România in 1999.

Bună Ziua kinderen in Roemenië heeft zich geleidelijk teruggetrokken uit de directe uitvoering van projecten. Bună Ziua copii din România werkt al jaren zelfstandig en geeft aan welke inhoudelijke en organisatorische ondersteuning zij nodig heeft. Het bestuur van Bună Ziua Nederland ondersteunt waar nodig en kan daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring van leden uit de ondersteuningsgroep. Bună Ziua copii din România ondersteunt al meer dan 20 jaar kinderen, jongeren én hun familie. Daarnaast bieden zij therapie voor kinderen en hun ouders in het “Therapeutisch Centrum voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum”.  Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangen wij gevluchte kinderen en hun familieleden op, bieden onderdak en psychosociale ondersteuning.

Meer informatie (ook in het Nederlands) is te vinden op: www.bunaziuacopii.ro

 

Bună Ziua kinderen in Roemenië 25 jaar; wij schrijven verder aan ons verhaal!

Deze mijlpaal lieten we niet zomaar voorbij gaan. Op social media vertelden wij tijdens ons jubileumjaar (april 2021-april 2022) ons verhaal, keken terug op de afgelopen 25 jaar en blikten vooruit naar de toekomst. Met trots kijken terug op een geslaagde Heurnetocht, fantastische Hellehondsdagen en talloze geweldige reacties, felicitaties en gelukwensen. Heel veel dank aan iedereen die op welke wijze dan ook  zijn/haar inbreng had en/of financieel bijdroeg! Het was geweldig!

Schrijft u mee aan ons verhaal? Donaties blijven meer dan welkom!