Counseling centrum voor ouders en kinderen

Het Counseling Centre for Parents and Children is een project waarbij Bună Ziua pedagogisch en opvoedkundig advies en ondersteuning aan kinderen en ouders verleent. In dit project wordt dagbehandeling gegeven aan normaal begaafde kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen hebben. De medewerkers maken gebruik van spel- en sociaal-emotionele therapie, logopedie en pedagogische begeleiding. Ook de ouders en pleegouders van de kinderen worden begeleid. Informatie over het verloop van het project treft u onder Nieuws aan.

Het centrum biedt hulp aan circa 20 kinderen en hun ouders en wordt in nauwe samenwerking met en in het gebouw van de locale Directie voor de Kinderbescherming uitgevoerd. Ook de afdeling welzijn van de gemeente Bârlad is bij het project betrokken. Deze betrokkenheid is een gevolg van het landelijke beleid waarin gemeentes verantwoordelijk zijn voor het maken van lokaal jeugdbeleid en financiering van o.a. daghulp en ambulante hulp aan kinderen en jongeren. Tot nu toe heeft deze betrokkenheid geen gemeentelijke cent en waardering opgeleverd. De hoop is nu gevestigd op nieuwe wetgeving die sterk lijkt op de Nederlandse WMO. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).