Adviseren kinderbescherming

Bună Ziua adviseert als lid van de Kinderbeschermingscommissie in regio Vaslui bij ingewikkelde jeugdzorgvraagstukken en neemt deel aan de Accreditatiecommissie voor “Social Service Provider in Vaslui”. De Accreditatiecommissie adviseert de overheid over de kwaliteit van zorg die een organisatie aanbiedt. Alleen vergoeding van reiskosten vindt plaats. Fijn dat Bună Ziua zo bij kan dragen aan de verbetering van de zorg.