HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
Anbi gegevens & Bestuur

Statutaire naam: Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië
KvK nummer: 41032141
RSIN / fiscaal nummer: 805195464

 

Contactgegevens

Postadres:

Frans Wolterstraat 9

5961 DV Horst

Telefoonnummer: 06 166 828 53
E-mailadres: info@bunaziua.nl
Website: http://www.bunaziua.nl
IBAN: NL74 RABO 0380 3288 36

 

Missie

Stichting Bună Ziua Nederland heeft als missie de Roemeense NGO Bună Ziua Copii din România te ondersteunen bij de eigen initiatieven om de doelstelling te verwezenlijken. Het uiteindelijke doel is zichzelf overbodig te maken.

 

Doelstelling

Het verlenen van structurele hulp aan kinderen/jongeren in Roemeense (staats)kindertehuizen en gezinnen in achterstandsituaties door bij te dragen aan een aangenamer leefklimaat en het verrichten van de handelingen die nodig zijn om de ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen te stimuleren en voorts al hetgeen hiervoor nodig is in de ruimste zin van het woord.

 

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag

Link naar financieel jaarverslag: financieel jaarverslag

 

Fiscaal

De stichting “Bună Ziua Kinderen in Roemenië” wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

 

Beloningsbeleid

Er is geen enkele beloning voor bestuursleden en leden van de ondersteuningsgroep.

 

Bestuur

De heer N.E.A.M. Gerritzen
Voorzitter

Mevrouw S. Jantz - van Doorn

Penningmeester

Mevrouw A.T.M. Strik

Secretaris