homeover Bună Ziuanieuwsmeehelpenanbicontact
Anbi gegevens Buna Ziua Kinderen in Roemenië

 

Statutaire naam: Stichting Buna Ziua Kinderen in Roemenië
RSIN / fiscaal nummer: 805195464

 

Contactgegevens

Postadres:

Huisterheide 2

8521 ND St Nicolaasga

Telefoonnummer: 0513431784
E-mailadres: info@bunaziua.nl
Website: http://www.bunaziua.nl
IBAN: NL74RABO0380328836

 

Missie:

Stichting Buna Ziua Nederland heeft als missie de NGO Buna Ziua Copii din Roemenië te ondersteunen bij de eigen initiatieven de doelstelling (zie hierna) te verwezenlijken. Het uiteindelijke doel is zichzelf overbodig te maken.

 

Doelstelling:

Het verlenen van structurele hulp aan kinderen/jongeren in Roemeense (staats)kindertehuizen en gezinnen in achterstandsituaties door bij te dragen aan een aangenamer leefklimaat en het verrichten van de handelingen die nodig zijn om de ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen te stimuleren en voorts al hetgeen hiervoor nodig is in de ruimste zin van het woord.

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag

Link naar financieel jaarverslag: financieel jaarverslag

Link naar winst- en verliesrekening 2017: winst en verliesrekening 2017

Link naar bestemmingsreserve 2017-2020: bestemmingsreserve 2017-2020

 

Bestuur

De heer J. Overeem(Voorzitter)

Mevrouw M.M.W. Oosterhof- van der Poel (Penningmeester)

De heer N.E.A.M. Gerritzen (Secretaris)

 

Beloningsbeleid

Er is geen enkele beloning voor bestuursleden en leden van de ondersteuningsgroep. Noch reis,- en verblijfskosten, noch vacatiegelden.