Covid-19

Maart 2020

In Roemenië is, net zoals in Nederland, het sociale leven tot stilstand gekomen en blijven mensen zo veel mogelijk thuis. De huidige omstandigheden vanwege de Covid-19 uitbraak (corona) trekken een zware wissel op de activiteiten van onze dochterstichting Bună Ziua copii din România. De reguliere activiteiten liggen noodgedwongen stil. De kinderen die normaal gesproken het therapeutisch centrum voor kinderen met autisme bezoeken, komen niet meer. Ook andere activiteiten liggen stil omdat medewerkers en vrijwilligers niet meer voor grotere groepen kinderen activiteiten mogen organiseren en de bezoeken aan verzorgingshuizen niet meer zijn toegestaan.

Toch pakken de medewerkers de crisis aan om te doen wat ze altijd al deden: hulp bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving!

Het telefoonnummer van Bună Zua copii din România is opengesteld voor iedereen die graag contact heeft, een praatje wil maken of zijn/haar zorgen wil uiten. Medewerkers doen boodschappen voor ouderen die beter niet de winkels in kunnen. Ook blijven zij kinderen met autisme én hun ouders op afstand ondersteunen door telefonisch contact of via beeldbellen. Daar waar mogelijk bieden zij ondersteuning én hulp! De gemeente Bârlad heeft gevraagd om extra te letten op signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Medewerkers van Bună Zua copii din România komen nog in de dorpen en op het platteland. Door diverse partijen zijn zij benaderd om voedselpaketten uit te delen en bieden zij ondersteuning aan bewoners die die nodig hebben. Zo is vlak voor de Pasen 2020 (in Roemenië 1 week later dan in Nederland) in samenwerking het de Ui-Path foundation voedsel én ingredienten voor traditionele paasbroden uitgedeeld.

Er zijn ook grote zorgen. Met het wegvallen van de reguliere activiteiten zijn ook de inkomsten tot stilstand gekomen. Medewerkers van het therapeutisch centrum voor kinderen met autisme hebben (tijdelijk) ontslag gekregen om zo kosten te sparen. Gelukkig krijgen zij een deel van het salaris door de regering aangevuld en blijven zij op vrijwillige basis betrokken. Projectaanvragen liggen stil en verdere uitgaven worden zo veel als mogelijk voorkomen.

Alle festiviteiten rondom het 20 jarig bestaan zijn uiteraard geannuleerd.

Afgelopen periode is ruim 7 ton aan voedsel uitgedeeld in de gemeenten Albești en Vutcani, in nauwe samenwerking met EDP Renewables Roemenië. Meel, olie en rijst maar ook boeken, pennen, spelletjes en schoolspullen vonden hun weg naar ruim 250 gezinnen en kinderen. Ook in Roemenië is er wat versoepeling in het beleid. Hierdoor kunnen, met diverse aanpassingen, enkele kinderen ook het therapeutisch centrum voor kinderen met autisme weer bezoeken.

Huidige situatie 2021:

Langzaam hervat ook in Roemenië het “normale leven” zich. Hoewel veel maatregelen van kracht blijven, kunnen de kinderen die therapie volgen in het therapeutisch centrum voor kinderen met autisme weer naar het centrum komen. Medewerkers hervatten hun werkzaamheden en bieden, naast individuele therapie, ook nog online therapieën aan. Groepstherapieën zijn nog niet mogelijk wat voor veel kinderen een gemis is. De activiteiten die vrijwilligers, voor kinderen maar ook ouderen in de zorgcentra organiseren, kunnen nog altijd niet doorgaan.