HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
activiteiten ondersteuning geschiedenis info Covid-19Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië

 

Na de val van het communistische regime en het vertrek van Ceauşescu in 1989, bleek dat veel ouders in Roemenië niet in staat waren voor hun kinderen te zorgen. Eén van de gevolgen daarvan was het bestaan van overvolle kindertehuizen met schrijnende leef- en opvoedingsomstandigheden. Hierover werden we in West-Europa door de media met schokkende beelden geïnformeerd. In de daaropvolgende jaren werden vele initiatieven tot het geven van materiële en immateriële hulp genomen. Zo vertrokken in 1994 twee vrijwilligsters uit Twente richting Roemenië om in een tehuis voor verlaten kinderen de handen uit de mouwen te steken. In de loop van het jaar werd duidelijk dat voortzetting van de hulp erg gewenst was. Dit was in 1996 aanleiding voor het oprichten van de stichting "Bună Ziua kinderen in Roemenië”.

 

Het werk van Bună Ziua Nederland wordt gedaan door vrijwilligers. Zij zijn deskundigen op diverse tereinen waaronder jeugdzorg en hebben een uitgebreid netwerk. Een aantal vrijwilligers spreekt Roemeens. De organisatiekosten worden zo laag mogelijk gehouden en zijn daarmee nihil.

Bună Ziua copii din Romania
Er werken diverse medewerkers bij Bună Ziua Roemenië en daarnaast zijn een grote groep vrijwilligers beschikbaar. Bună Ziua Roemenië werkt nauw samen met de Directie voor de Kinderbescherming in het district Vaslui en is door de overheid gecertificeerd voor de uitvoering van diverse vormen van jeugdzorg. Zie www.Bunăziuacopii.ro.

Financiën
Bună Ziua Roemenië zoekt zelf sponsoren en financiering voor het jeugdzorgwerk. Dat is niet eenvoudig in Roemenië. De oostelijke provincie Moldavië is erg arm en Roemeense overheden financieren, als je geluk hebt dat de aanvraag gehonoreerd wordt, niet meer dan 50% van de kosten van een project. Voor NGO’s lijken de voorwaarden iets beter te worden. Voorlopig zijn NGO’s nog afhankelijk van financiële bijdragen uit het buitenland. Bună Ziua Roemenië komt in Roemenië gemakkelijker aan geld als ze aan kan geven dat Nederland achter de organisatie staat, dat maakt hen sterker.