HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
01 november 2013

Nieuwsbrief oktober 2013

  «  naar nieuwsoverzicht

 

Beste donateurs en belangstellenden,

In juni 2013 ontving u onze laatste nieuwsbrief over het werk dat  Bunâ Ziua in Roemenië in 2013 doet. De brief eindigde met de volgende zinnen: “Het al jaren afhankelijk zijn van financiële steun uit het buitenland vinden de werkers meer en meer onbevredigend. Daarom onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden om financieel onafhankelijk(-er) te worden. In het najaar van 2013 zullen wij u bij dit proces betrekken”. 

 

Het is najaar en wij hebben samen met de medewerkers Bunâ Ziua in Roemenië hard gewerkt aan het maken van een nieuwe benadering voor de komende jaren. Wij zijn Peter Vonk, René Cornelissen en het bestuur. De benadering is op hoofdlijnen uitgewerkt en komt er op neer dat...  lees verder  »

 

»  Download nieuwsbrief oktober 2013