HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
08 april 2019

Beleidsplan 2019

Uitgangspunt

Buna Ziua Roemenië gaat, zonder financiële steun van BZ NL, zelfstandig verder met de innovatie van Jeugdzorg in de Roemeense provincie Vaslui.

 

Taakstelling BZ NL

Buna Ziua Nederland stelt zich tot taak BZ RO inhoudelijk te ondersteunen als er vragen zijn bij de eigen initiatieven, zoals:

 • de eigen organisatie zo te veranderen dat BZ RO Roemeense subsidiegelden kan genereren ,
 • fondsen te werven,
 • project ideeën vorm te geven,
 • cursussen op te zetten,
 • het eigen netwerk uit te breiden,
 • (eventuele) internationale samenwerkingen aan te gaan.

Bestuur BZ NL

Het formele bestuur van BZ NL telt minimaal 3 leden met als doel een minimale administratieve/formele infrastructuur te bieden voor de taak die BZ NL zich heeft gesteld de komende jaren.

Het bestuur beperkt zich tot:

 • het voorzitterschap van de ondersteuningsgroep,
 • het faciliteren van het samenbrengen van ondersteuningsvragen en ondersteuners.
 • het volgen van voortgang van de PR.
 • Eén fysiek beleids- en kruisbestuivingscontact met BZRO per jaar, hetzij in Nederland, hetzij in Roemenië.
 • Financiële administratie donateurs.
 • Correspondentieadres.
 • Aansturing website.

Ondersteuningsgroep BZ NL

Om dit mogelijk te maken heeft Buna Ziua Nederland een ondersteuningsgroep gevormd van verschillende (Jeugdzorg) disciplines. Deze groep is zelfstandig opererend en vormt zich in wisselende samenstelling al naar gelang de vraagstellingen van BZ RO.

De basisattitude van deze groep is ondersteuning op gelijkwaardige basis, respectvol lerend van elkaar.

 

 

Download het beleidsplan »