HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
18 februari 2016

Actuele beleidsplan

Beleidsuitgangspunten 2015 t/m 2018 Buna Ziua Nederland

(bijgestelde versie 21 december 2015)


Nieuwe situatie BZ NL vanaf 2014
Vanaf 1 januari 2014 is Buna Ziua Roemenië zonder financiële steun van BZ NL zelfstandig verder gegaan met de innovatie van Jeugdzorg in de Roemeense provincie Vaslui.


Taakstelling BZ NL
Buna Ziua Nederland stelt zich tot taak BZ RO te ondersteunen als er vragen zijn bij de eigen initiatieven, zoals:

 • de eigen organisatie zo te veranderen dat BZ RO Roemeense subsidiegelden kan genereren ,
 • fondsen te werven,
 • project ideeën vorm te geven,
 • cursussen op te zetten,
 • het eigen netwerk uit te breiden,
 • (eventuele) internationale samenwerkingen aan te gaan.

Ondersteuningsgroep BZ NL
Om dit mogelijk te maken heeft Buna Ziua Nederland in 2014 een ondersteuningsgroep gevormd van verschillende (Jeugdzorg) disciplines. Deze groep vormt zich in wisselende samenstelling al naar gelang de vraagstellingen van BZ RO. De basisattitude van deze groep is ondersteuning op gelijkwaardige basis, respectvol lerend van elkaar.
De bestuursleden BZ NL zijn de formele contactpersonen voor BZRO.


Bestuur BZ NL
Het bestuur van BZ NL telt drie leden met als doel een minimale administratieve/formele infrastructuur te bieden voor de taak die BZ NL zich heeft gesteld.
Het bestuur beperkt zich tot:

 • het voorzitterschap van de ondersteuningsgroep,
 • het faciliteren van het samenbrengen van ondersteuningsvragen en ondersteuners.
 • het volgen van voortgang van PR/website.
 • Eén fysiek beleids- en kruisbestuivingscontact met BZRO per jaar, hetzij in Nederland, hetzij in Roemenië.
 • Financiële administratie donateurs.
 • Correspondentieadres.

Activiteiten

 1. Nieuws Buna Ziua Nederland. Er is begin 2015 nog eenmaal een nieuwsbrief per post verstuurd aan degenen waar geen e-mail adres van bekend was. In het vervolg komen nieuwsberichten op de website en worden indien gewenst aangekondigd per e-mail.
 2. We ondersteunen BZRO alleen op vraag. BZRO houdt BZNL jaarlijks van haar ontwikkelingen en activiteiten op de hoogte via een jaarverslag.
 3. Een aantal zaken moeten nog bekeken: statuten BZ NL en website (actualisering geschiedenis).

Download het beleidsplan »