HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
Welkom op de website van Bună Ziua kinderen in Roemenië!

Covid-19

In maart 2020 is in Roemenië, net zoals in Nederland, het sociale leven tot stilstand gekomen en worden er door de overheid diverse maatregelen ingevoerd om een verdere uitbraak van Covid-19 te voorkomen. Die maatregelen hebben verstrekkende gevolgende voor onze werkzaamheden in Roemenië. Lees meer

 

Bună Ziua kinderen in Roemenië is in 1996 opgericht om structurele hulp te bieden aan kinderen in de Roemeense kindertehuizen in de regio Vaslui, Roemeens Moldavië. In de beginjaren werkten Nederlandse projectmedewerkers in diverse kindertehuizen. Eerst alleen, later zij aan zij met Roemeense projectmedewerkers wat mogelijk werd door de oprichting van de Roemeense dochterstichting Bună Zua copii din România in 1999.

 

Bună Ziua kinderen in Roemenië heeft zich geleidelijk teruggetrokken uit de directe uitvoering van projecten. Bună Ziua copii din România werkt al jaren zelfstandig en geeft aan welke inhoudelijke en organisatorische ondersteuning zij nodig heeft. Het bestuur van Bună Ziua Nederland ondersteund waar nodig en kan daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring van leden uit de ondersteuningsgroep. Bună Ziua copii din România ondersteund al meer dan 20 jaar kinderen, jongeren én hun familie. Daarnaast bieden zij therapie voor kinderen en hun ouders in het “Therapeutisch Centrum voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum”. Meer informatie (ook in het Nederlands) is te vinden op: www.bunaziuacopii.ro

 

Bună Ziua copii din România 20 jaar!

Op een warme dag komen in een zaaltje in het centrum van Bârlad 10 Roemeense toekomstige leden en enkele Nederlanders samen om de intentieverklaring te tekenen voor de oprichting van een “non governemental organisation”. Deze rechtsgeldige stichting in Roemenië is nodig om de projecten, gefinancierd vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken, verder vorm te geven. Lees meer over het ontstaan »

 

Bună Ziua copii din România in beeld!

Betrokkenen uit de afgelopen 20 jaar halen herinneringen op.

Bekijk op YouTube >>