HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
10 maart 2020

Beleidsplan 2020

 

 

De Nederlandse stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië (BZNL) stelt zich op als gelijkwaardig sparringpartner voor de Roemeense organisatie Bună Ziua copii din România (BZRO) en biedt waar nodig inhoudelijke en organisatorische ondersteuning.

 

Bună Ziua copii din România is een zelfstandige organisatie en richt zich op het ondersteunen van kinderen, jongeren en hun familie om een ​​gelukkig en waardig, leven te leiden. Naast landelijke projecten is het primaire werkgebied de Roemeense provincie Vaslui.

 

Taakstelling Bună Ziua kinderen in Roemenië

BZNL stelt zich tot taak BZRO organisatorisch en inhoudelijk te ondersteunen als er vragen zijn bij de eigen initiatieven, zoals:

 • de eigen organisatie zo te veranderen dat BZRO Roemeense subsidiegelden kan genereren
 • fondsen te werven
 • project ideeën vorm te geven
 • cursussen op te zetten
 • het eigen netwerk uit te breiden
 • (eventuele) internationale samenwerkingen aan te gaan

 

Bestuur Bună Ziua kinderen in Roemenië

Het bestuur van BZNL telt momenteel drie leden met als doel een formele en administratieve infrastructuur te bieden voor de taak die BZNL zich heeft gesteld.

Het bestuur focust zich op:

 • het onderhouden van contact met de Roemeense organisatie
 • het voorzitterschap van de ondersteuningsgroep
 • het faciliteren en samenbrengen van ondersteuningsvragen en ondersteuners
 • het vorm geven van ten minste één fysiek beleids- en kruisbestuivingscontact met BZRO per jaar, hetzij in Nederland, hetzij in Roemenië
 • de financiële administratie van donaties
 • aansturing website, PR en communicatie

 

Ondersteuningsgroep BZ NL

Om dit mogelijk te maken heeft BZNL een ondersteuningsgroep vanuit verschillende disciplines. Deze groep is zelfstandig opererend en vormt zich in wisselende samenstelling al naar gelang de vraagstellingen van BZRO. De basisattitude van deze groep is ondersteuning op gelijkwaardige basis met respect voor elkaars achtergrond én cultuur, lerend van elkaar.