homeover Bună Ziuanieuwsmeehelpenanbicontact
activiteiten - adviseren kinderbescherming - counseling centrum - logopedie - parentsschool - consultancy werkzaamheden - vrijwilligerswerk - samenlevingsopbouw - onderzoek ondersteuning geschiedenisVrijwilligerswerk

Ooit werd in 1998 begonnen met het uitzenden van een groep Nederlandse vrijwilligers naar het tehuis ‘Elena Farago’ in Bârlad. Toen werden Nederlandse vrijwilligers aan Roemeense vrijwilligers gekoppeld en uiteindelijk werd het project volledig overgenomen door vrijwilligers ter plekke, indertijd een unicum voor Roemenië.

 

Daarop volgend worden tot nu jaarlijks vakantieactiviteiten georganiseerd. De eerste jaren door Nederlandse vrijwilligers en vanaf 2002 door Roemeense vrijwilligers.

 

Bunâ Ziua Nederland heeft het ontwikkelen en uitvoeren van vrijwilligersprojecten met kennis en financiële middelen ruim 10 jaar ondersteund. Nu ontwikkelt en voert Bunâ Ziua Roemenië het vrijwilligerswerk zelfstandig uit. Hun expertise wordt alom gewaardeerd; Bunã Ziua adviseert nu ook provinciale en locale instanties.

 

In 2011 hebben 50 studenten van de high school een vrijwilligerscursus gevolgd. Een deel van hen wordt ingezet op het counseling centrum. Zij ondersteunen de groepsleiders en leerkracht bij de begeleiding van de kinderen. Ook gaan studenten vrijwilligerswerk doen in het ziekenhuis van Barlad en worden Franse vrijwilligers ingezet bij de zomerweek in het dorp Vutcani.

 


 
Meld je aan voor de nieuwsbrief