homeover Bună Ziuanieuwsmeehelpenanbicontact
activiteiten ondersteuning geschiedenisStichting Bunã Ziua Nederland


De stichting bestaat al sinds 1996 en heeft zich geleidelijk teruggetrokken uit de uitvoering van hulpprojecten in Roemenië. Het werk van Bună Ziua Nederland wordt gedaan door vrijwilligers. Zij zijn deskundigen op het terrein van de jeugdzorg, hebben een uitgebreid netwerk en spreken Roemeens. De organisatiekosten zijn nihil.

Bunã Ziua Roemenië
Er werken vijf medewerkers bij Bună Ziua Roemenië en daarnaast zijn een tweetal specialisten op freelance basis en circa 20 vrijwilligers beschikbaar. Bună Ziua Roemenië werkt nauw samen met de Directie voor de Kinderbescherming in het district Vaslui en is door de overheid gecertificeerd voor de uitvoering van diverse vormen van jeugdzorg. Zie www.bunaziuacopii.ro.

Jarabee
Jarabee Jeugdzorg in Twente ondersteunt al lange tijd Bună Ziua Roemenië. Het accent ligt op  kennisoverdracht en adviseren. Maakt Jarabee kosten dan worden deze vergoed.

Financiën
Bunã Ziua Roemenië zoekt zelf sponsoren en financiering voor het jeugdzorgwerk. Dat is niet eenvoudig in Roemenië. De oostelijke provincie Moldavië is erg arm en Roemeense overheden financieren, als je geluk hebt dat de aanvraag gehonoreerd wordt, niet meer dan 50% van de kosten van een project. Voor NGO’s lijken de voorwaarden beter te worden. Voorlopig zijn NGO’s nog afhankelijk van financiële bijdragen uit het buitenland. Bunã Ziua Roemenië komt in Roemenië gemakkelijker aan geld als ze aan kan geven dat Nederland achter de organisatie staat, dat maakt hen sterker.

 


 
Meld je aan voor de nieuwsbrief