homeover Bună Ziuanieuwsmeehelpenanbicontact
Stichting Bună Ziua

 

postadres

stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië

Huisterheide 2, 8521 ND St.Nicolaasga


telefoon
e-mail
website


0513 - 43 17 84
info@bunaziua.nl
www.bunaziua.nl

 

bestuur stichting

 

Jacques Overeem

Ninian Gerritzen

Marleen Oosterhof-van der Poel
 

voorzitter
secretaris en e-mailadres: info@bunaziua.nl
penningmeester en postadres

 

rekeningnummer

 

IBAN NL74 RABO 0380 3288 36

t.n.v. Stichting Bunã Ziua

 

fiscaal De stichting “Bună Ziua Kinderen in Roemenië” wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).