HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
Contactgegevens

 

Postadres

Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië

Frans Wolterstraat 9, 5961 DV Horst


Telefoon
E-mail
Website

 

06 166 828 53
info@bunaziua.nl
www.bunaziua.nl

 

Bestuur

 

 

Ninian Gerritzen

Sytske Jantz - van Doorn

Annemieke Strik
 

voorzitter
penningmeester
secretaris

n.gerritzen@bunaziua.nl

s.jantz@bunaziua.nl

a.strik@bunaziua.nl

 

 

IBAN

 

NL74 RABO 0380 3288 36

t.n.v. Stichting Bună Ziua kinderen in Roemenië

 

Fiscaal De stichting “Bună Ziua Kinderen in Roemenië” wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).