homeover Bunã Ziuanieuwsmeehelpenanbicontact
Bună Ziua copii din România 20 jaar!

 

Juni 1999

Op een warme dag komen in een zaaltje in het centrum van Bârlad 10 Roemeense toekomstige leden en enkele Nederlanders samen om de intentieverklaring te tekenen voor de oprichting van een “non governemental organisation”. Deze rechtsgeldige stichting in Roemenië is nodig om de projecten, gefinancierd vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken, verder vorm te geven. Doel van deze subsidie is het ondersteunen van de verschillende kindertehuizen in de regio Bârlad bij het invoeren van de nieuwe kinderbeschermingswetgeving.

Een feestelijke dag omdat met deze oprichtingsbijeenkomst de laatste stap naar een rechtsgeldige stichting werd gezet, een verdrietige dag omdat de Roemeense personeelsleden en de Nederlandse projectmedewerkers, werkzaam in het kindertehuis in Bârlad, die dag afscheid moesten nemen van Elena, een klein dapper 7 jarig meisje dat overleed aan de gevolgen van aids. Christel Visser, toenmalig projectmanager én oprichter van Bună Ziua kinderen in Roemenië, sprak de wens uit dat Bună Ziua copii din România iets van de kracht van Elena zou mogen ontvangen… Ruim 5 maanden later, op 22 november 1999 zal Bună Ziua copii din România officieel het levenslicht zien.

 

Maart 2019

Bijna 20 jaar later is Bună Ziua copii din România niet meer weg te denken in Bârlad en wijde omgeving. Daar waar in de beginjaren met name kinderen in de staatskindertehuizen kennis maakte met de medewerkers van Bună Ziua copii din România, werden de projecten meer en meer uitgebreid naar kinderen in het algemeen. Ouders werden betrokken en, geheel nieuw voor Roemenië, vrijwilligers werden ingezet om projecten en evenementen te draaien. Inmiddels worden ook kinderen met autisme begeleid.