homeover Bună Ziuanieuwsmeehelpenanbicontact
Welkom op de website van Bună Ziua kinderen in Roemenië!

 

Bună Ziua kinderen in Roemenië is in 1996 opgericht om structurele hulp te bieden aan kinderen in de Roemeense kindertehuizen in de regio Vaslui, Roemeens Moldavië. In de beginjaren werkten Nederlandse projectmedewerkers in diverse kindertehuizen. Eerst alleen, later zij aan zij met Roemeense projectmedewerkers wat mogelijk werd door de oprichting van de Roemeense dochterstichting Bună Zua copii din România in 1999.

 

Bună Ziua kinderen in Roemenië heeft zich geleidelijk teruggetrokken uit de directe uitvoering van projecten. Bună Ziua copii din România werkt al jaren zelfstandig en geeft aan welke inhoudelijke en organisatorische ondersteuning zij nodig heeft. Het bestuur van Bună Ziua Nederland ondersteund waar nodig en kan daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring van leden uit de ondersteuningsgroep.

 

Feit blijft dat het vinden van financiën in een land als Roemenië erg lastig is. Projecten worden veelal in het buitenland aangevraagd waarbij ook een eigen investering wordt verwacht. Donaties blijven hierdoor meer dan welkom!

 

Meer informatie (ook in het Nederlands) over is te vinden op: www.bunaziuacopii.ro

 

 

 

 

 

Bună Ziua copii din România 20 jaar!

 

Op een warme dag komen in een zaaltje in het centrum van Bârlad 10 Roemeense toekomstige leden en enkele Nederlanders samen om de intentieverklaring te tekenen voor de oprichting van een “non governemental organisation”. Deze rechtsgeldige stichting in Roemenië is nodig om de projecten, gefinancierd vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken, verder vorm te geven. Doel van deze subsidie is het ondersteunen van de verschillende kindertehuizen in de regio Bârlad bij het invoeren van de nieuwe kinderbeschermingswetgeving.

 

Lees meer »